fbpx

01Portal - Prikazujem sadržaj po oznakama: fond za zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost

Briga za sve mještane i njihove potrebe misao je vodilja općinskog vodstva Općine Rugvica. Posljednjih godina napravljen je veliki iskorak po ulaganju u komunalnu infrastrukturu, pri čemu nisu zaobiđeni niti društveni domovi kojima se koriste brojne udruge. U tom smjeru ide se i dalje, jer na općinsku je adresu stigla sjajna vijest o dobivanju sredstava za energetsku obnovu domova.

Naime, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je bespovratna sredstva za energetsku obnovu društvenih domova u Črncu Dugoselskom, Obedišću Ježevskom i Preseki Oborovskoj. Za sva tri doma odobren je iznos veći od 660 tisuća kuna.

-Prijavili smo se u nadi da ćemo dobiti određena sredstva, a nama su eto prošle sve tri prijave. Velika je to stvar, jer naši domovi nakon ovih zahvata dobit će novi izgled. Osim toga, tradicija vatrogastva na našem je području duboko ukorijenjena te naši vatrogasci zavrjeđuju da imaju uređene prostore- istaknuo je načelnik Mato Čičak.

Isto tako, Općina je putem natječaja Zagrebačke županije osigurala bespovratna sredstva za obnovu doma u Oborovu u iznosu od 300 tisuća kuna, dok je ranije ove godine Županija u svome proračunu za obnovu društvenog doma u Ježevu osigurala više od 200 tisuća kuna.

-Sretan sam i zadovoljan ovakvim vijestima, jer tijekom 2019. godine riješit ćemo i urediti veliku većinu naših domova- sa zadovoljstvom će načelnik Mato Čičak.

Objavljeno u Rugvica

Općina Rugvica potpisala je 21. veljače Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt Građenje reciklažnog dvorišta u Općini Rugvica. Trajanje provedbe projekta je 14 mjeseci (21.2.2018.-21.4.2019.), a za sufinanciranje projekta Općini Rugvica dodijeljena su sredstva u iznosu od 2.514.697,86 kuna, odnosno 85 posto ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području Općine Rugvica osigurat će se infrastruktura za sakupljanje otpada, papira, metala, stakla, plastike, tekstila te glomaznog otpada, što će, uz provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Provedba projekta će utjecati na zaštitu okoliša (smanjenje količine otpada na odlagalištima, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš, smanjenje emisija stakleničkih plinova) te pridonijeti održivom sustavu gospodarenja otpadom. Ciljnu skupinu projekta predstavlja stanovništvo na području obuhvata projekta koje će se putem održanih informativno-obrazovnih aktivnosti osvijestiti o važnosti odvajanja otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.

Cilj projekta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište i to izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta u Općini Rugvica te provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti. Rezultati projekta su izgrađeno reciklažno dvorište površine 3.828 m² koje je opremljeno opremom za prihvat i skladištenje otpada te je proveden nadzor nad radovima, provedeno 9 obrazovnih aktivnosti za odrasle i djecu, te proveden projekt u skladu s pravilima EU.

Ukupna vrijednost projekta je 3.239.821,83 kuna, od čega su prihvatljivi troškovi 2.958.468,08 kuna, a dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu 2.514.697,86 HRK što predstavlja 85 posto sufinanciranja.

Objavljeno u Rugvica

U svetonedeljskoj Gradskoj vijećnici jučer je i službeno potpisan ugovor o energetskoj obnovi Osnovne škole Sveta Nedelja, čija je ravnateljica Anica Magdalenić i potpisala ugovor s direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Dubravkom Ponošom. Prilikom potpisivanja ugovora nazočnima su se između ostalog uz potpisnike ugovora obratili i zamjenik gradonačelnika Davor Nađi uz kojeg je bila i zamjenica Marija Hršak, te zamjenik župana Zagrebačke županije Hrvoje Frankić.

Navedenim ugovorom ostvareno je više od 3,6 milijuna kuna (s PDV-om) bespovratnih sredstava od Fonda, dok preostali iznos od 5,4 milijuna kuna u polovičnom iznosu osiguravaju Grad Sveta Nedelja i Zagrebačka županija. Radovi na energetskoj obnovi bit će prvi veći radovi nakon 2000.- te godine.

-Navedeni radovi uvelike će pridonijeti materijalnom i prostornom stanju, poboljšanju uvjeta rada, a time i zadovoljstvu učenika i profesora. Rekonstrukcijom škole, uvelike će se pridonijeti uštedi, odnosno smanjenju troškova energenata- kazala je ravnateljica Osnovne škole Sveta Nedelja Anica Magdalenić.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš, istaknuo je da će se ovim projektom ostvariti do 68 posto energetske uštede, a time i novaca koje škola može preusmjeriti u podizanje kvalitete obrazovanja.

-Ovim projektom brinemo i o zaštiti okoliša, podizanju kvalitete boravka djece i nastavnika u prostorima škole- zaključio je Ponoš.

Objavljeno u Sveta Nedelja

Načelnik Općine Križ Marko Magdić potpisat će s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. takvu odluku donijeli su vijećnici na jučer održanoj trinaestoj sjednici Općinskog vijeća.

Za područje Općine Križ predviđena je nabavka 4 350 spremnika, od čega za prikupljanje papira stiže 1 910 spremnika, isto toliko spremnika stiže i za plastiku. Također, nabavit će se i 486 kompostera te 44 spremnika za biootpad.

Vrijednost projekta je 832 tisuće kuna (bez PDV-a), od čega će Fond financirati 85 posto, dok preostali dio u iznosu od 15 posto što iznosi 150 tisuća kuna pokriva općina.

Objavljeno u Križ

Početkom srpnja Gradu Jastrebarskom odobrena su nova 2 EU projekta ukupne vrijednosti preko 1 milijun i 510 tisuća kuna, a s ciljem smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta kroz odvojeno sakupljanje biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada (papir, plastika, staklo, tekstil i sl.)

Grad Jastrebarsko početkom 2018. donio je novu Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Jastrebarskog, a radi usklađivanja sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. S ciljem uspostave što kvalitetnijeg i ekonomski učinkovitijeg sustava sakupljanja otpada, stručne službe grada kandidirale su na EU fondove projekte iz područja održivog gospodarenja otpadom, a koji su početkom srpnja i odobreni Gradu Jastrebarskom.

Naime, u okviru projekta #JArecikliram predviđena je provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom s ciljem informiranja i edukacije cjelokupne javnosti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 591.805,07 kuna, od čega bespovratna sredstva iz EU fondova iznose 500.000,00 kuna. Projekt će se provoditi kontinuirano tijekom 2018. i 2019., odnosno do siječnja 2020. godine.

Nadalje, u okviru Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 3. srpnja odobreno je Gradu Jastrebarskom nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, procijenjene vrijednosti u iznosu od 919.051,10 kuna. Nositelj svih aktivnosti bit će Fond, koji će i financirati nabavu spremnika s 85% iz bespovratnih sredstava EU-a, a Grad Jastrebarsko osigurat će preostali iznos odnosno 15% od ukupno predviđenih sredstava. U okviru poziva Grad Jastrebarsko prijavio je nabavu 1.590 vrtnih kompostera za odvojeno sakupljanje biootpada u kućanstvima zapremnine do 400 l, te 20 spremnika („zvona“) za papir i 28 spremnika („zvona“) za tekstil za odvojeno prikupljanje otpada na javnim površinama, „zelenim otocima“.

Objavljeno u Jastrebarsko

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osiguralo je jedinicama lokalne samouprave putem EU fondova kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija“ 85%-tno sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Radi pojednostavljenja procedure i brže realizacije cijelog postupka, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će operativno, sukladno iskazu interesa gradova i općina, provesti postupak javne nabave i distribucije spremnika.

Jedinice lokalne samouprave koje imaju važeći plan gospodarenja otpadom se stoga od danas mogu javiti na javni poziv Fonda te dostaviti podatke o potrebnom broju spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, plastike, stakla, tekstila i biootpada. Poziv će biti otvoren 45 dana te će se nakon toga na osnovu prikupljenih podataka znati točan iznos ukupne investicije, a koja bi prema okvirnim procjenama mogla iznositi preko 250 milijuna kuna.
S obzirom na to da je uvjet za prijavu na javni poziv važeći plan gospodarenja otpadom, primjetno je da su jedinice lokalne samouprave ozbiljno počele shvaćati svoje zakonske obveze u pogledu gospodarenja otpadom, te se planovi donose i usvajaju puno ažurnije nego prijašnjih godina. Trenutno novi važeći plan gospodarenja otpadom ima oko 240 jedinica lokalne samouprave, a za očekivati je da će tijekom ovog i sljedećeg mjeseca taj broj narasti jer gradovi i općine paralelno rade na donošenju plana i dokumentaciji koja im je potrebna za prijavu na javni poziv Fonda.

Ministarstvo i Fond organizirat će tijekom ovog mjeseca regionalne radionice na kojima će predstavnicima gradova i općina te komunalnih tvrtki detaljno objasniti uvjete prijave na javni poziv.

-S obzirom na zahtjevnost cjelokupne pripreme i provedbe ovog poziva, Ministarstvo i Fond su osmislili i razradili optimalan model koji će s jedne strane rasteretiti jedinice lokalne samouprave od kompleksne procedure, a ujedno će jamčiti da će alokacija za ovu namjenu biti u visokom postotku i iskorištena. Tijekom cijelog perioda prijave prijaviteljima će biti osigurana i stručna podrška Fonda- rekao je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš.

Po završetku javnog poziva, Fond se s objedinjenim zahtjevom prijavljuje na ograničeni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike u svojstvu korisnika EU sredstava, a nakon odobrenja prijave Ministarstvo donosi Odluku o financiranju te s Fondom sklapa Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

-Godina 2018. je godina izgradnje infrastrukture za učinkovito gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj, što potvrđuje naš dosadašnji angažman. U tijeku je natječaj za izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta u okviru kojega je osigurano 214,5 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava. Nastavljamo i s aktivnostima na zatvaranjima i sanacijama odlagališta u cijeloj Republici Hrvatskoj, za što je osigurano 94 milijuna kuna. Ono što slijedi je poziv za izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenoga otpadnog papira, kartona, metala, plastike i dr. te izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenoga biootpada- naglasio je ministar Ćorić.

Uz osiguravanje dostupne infrastrukture, Ministarstvo i Fond će nastaviti i s provedbom izobrazno-informativnih aktivnosti, kako bi građane dodatno educirali i potaknuli da svojim svakodnevnim ponašanjem pridonose očuvanju okoliša.

Objavljeni Javni poziv nalazi se OVDJE.

Objavljeno u Zagrebačka županija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osiguralo je dodatnih 70 milijuna kuna europskih sredstava za sufinanciranje projekta izgradnje reciklažnih dvorišta. Na natječaj se mogu prijaviti sve jedinice lokalne samouprave do iskorištenja sredstava. Javni su poziv već iskoristili u Dugom Selu koje je za izgradnju reciklažnog dvorišta dobilo 3 milijuna kuna, dok će se 500 milijuna osigurati iz vlastitih sredstava. 

Tim povodom gradonačelnik Nenad Panian i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020. godine.

-Reciklažno dvorište je bitno za budućnost našega grada kao i za razmišljanje ljudi o jednoj boljoj budućnosti jer razdvajanjem otpada štitimo okoliš, zarađujemo i razmišljamo na drugačiji način- rekao je dugoselski gradonačelnik Nenad Panian, a zadovoljstvo potpisivanjem ugovora nije krio niti direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Dubravko Ponoš.

-Smatram da je taj projekt bitan za razvoj grada a posebice zbog vođenja brige o okolišu. Drago mi je što izvršna vlast ima veliku volju i želju da taj projekt čim prije realizira. Drugi gradovi se trebaju ugledati na taj primjer i sa svojom agresivnošću prema državnim institucijama moraju se izboriti tamo gdje se dijeli novac i gdje se realiziraju projekti koji će poslužiti za razvoj grada- istaknuo je direktor Ponoš.

Objavljeno u Dugo Selo

01Portal

01portal cilja informirati građane Grada Zagreba i Zagrebačke županije o svim relevantnim zbivanja u Zagrebu i županiji. Stoga je naša ciljana skupina populacija u Gradu Zagrebu i u Zagrebačkoj županiji. Zbog stalnih kretanja ljudi između grada i županije ovaj format portala ima posebnu vrijednost. Ni jedan drugi portal ne cilja na ovaj način informirati i kroz interakciju s građanima podijeliti informacije sa svih razina organizacije lokalne uprave.

01Portal j.d.o.o.
Zavrtnica 17,
10000 Zagreb
OIB: 62928400619
www.01portal.hr
[email protected]
091/576-4485

Nedavne vijesti