Posvoji se triput manje djece nego prije desetak godina

U domovima u kojima se zbrinjavaju djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi sve je više djece i zbog povećanog pritiska centara za hitan smještaj djece
obitelj

Gotovo 36 godina, uzme li se kao referentnu točku 2019., trebalo bi da se posvoji 4200 djece, koliko ih je u Hrvatskoj trenutačno bez odgovarajuće roditeljske skrbi, piše Večernji list.

U domovima u kojima se zbrinjavaju djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi sve je više djece i zbog povećanog pritiska centara za hitan smještaj djece.

Preklani je bilo ukupno 117 posvojenja, od kojih je najviše djece, njih 57, bilo u dobi od jedne do pet godina, a novi dom našlo je samo 10 djece od 11 do 18 godina.

Tendencija povećanog broja izdvajanja djece iz obitelji pojavila se nakon slučaja na Pagu, a intenzivirala nakon nedavnog tragičnog slučaja s djevojčicom.

– U posljednje dvije godine dobivamo od centara za socijalnu skrb tri do četiri puta više zahtjeva za smještaj nego što smo dobivali prije, rekla je ravnateljica Dječjeg doma Zagreb Jasna Ćurković Kelava.

Ističe da je centrima veoma teško pronaći smještaj za svu djecu izdvojenu iz obitelji budući da su mnogi domovi smanjili kapacitete, a udomiteljska mreža nije se dovoljno razvila. Naprotiv, broj udomitelja pada.

Moraju se dogoditi bitne promjene u sustavu, veća materijalna i stručna ulaganja u socijalnu skrb, kaže Ćurković Kelava, donosi Večernji list.

Hrvatska
Ostalo