Završetak dijela radova u Bistri, Ivancu i Pojatnom

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić obuhvaća područje grada Zaprešića i općina Bistre, Brdovca, Luke, Pušće, Marije Gorice i Dubravice

Radovi u okviru projekta Za čisto i bistro, projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić, napreduju pa su tako u Hrastinskoj ulici i Ulici Franje Gulića u Bistri, u Stubičkoj ulici i Ulici Kamenitih svatova u Ivancu kao i Ulici Matije Gupca u Pojatnom završeni te su prometnice sanirane i asfaltirane.

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić obuhvaća područje grada Zaprešića i općina Bistre, Brdovca, Luke, Pušće, Marije Gorice i Dubravice. Ukupna je vrijednost projekta 683.801.112,50 kuna s uključenim PDV-om, smanjit će se gubici u sustavu te će se osigurati veći stupanj pouzdanosti vodoopskrbe za vodouslužno područje. Na sustav javne odvodnje bit će priključeno 13.267 dodatnih stanovnika, a uz to će se dograditi postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na II i III. stupanj pročišćavanja.

Planirani završetak provedbe projekta je 31. prosinca 2023.