Zaprešić provodi istraživanje među djecom i mladima u sklopu projekta “Prevencija u zajednici”

Grad Zaprešić uključio se krajem prošle godine u projekt „Prevencija u zajednici“, gdje kroz dodatni rad gradskog Vijeća za prevenciju namjerava doprinijeti učinkovitoj prevenciji zlouporabe sredstava ovisnosti i smanjenju broja mladih ovisnika u zajednici.

Dosad je u sklopu projekta, kroz set edukacija i znanstveno utemeljenih akcija, osnaženo Vijeće za prevenciju, a sada slijedi istraživanje među djecom i mladima, dok se kroz anonimne upitnike u projekt namjerava uključiti i širu javnost, s pitanjima potreba i problema s kojima se susreću u svakodnevnom životu zajednice. Djeca i mladi bit će obuhvaćeni kroz provedbu istraživanja u školama, a građane će se uključiti putem kratkog upitnika u elektroničkom obliku. Isti upitnik bit će dostupan i na ključnim mjestima u gradu, zbog čega se sve zainteresirane građane pozivamo da ga ispune i tako doprinesu zajednica bude sigurnija i zdravija za sve građane, a posebno za djecu i mlade.

Svi zainteresirani anketni upitnik mogu ispuniti i OVDJE.