Uoči odlaska na uskršnje praznike

Zakon o osobnoj asistenciji ovaj tjedan na Hrvatskom saboru

U Velikom tjednu nema zasjedanja
hrvatski sabor Emica Elveđi/PIXSELL

Prije odlaska na jednotjednu, uskršnju stanku, saborski će zastupnici ovaj tjedan raspraviti zakonski prijedlog o osobnoj asistenciji te čak sedam izvješća, među njima i ono o učincima provedbe Zakona o otocima u 2021.

Dugo očekivanim Zakonom o osobnoj asistenciji, koji predlaže Vlada, prvi će se put uspostaviti normativni okvir te usluge koja postaje socijalna, a osigurava pomoć osobi s invaliditetom u aktivnostima koje ne može izvoditi sama. Ta će usluga uključivati uslugu osobnog asistenta osobi s tjelesnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjem, komunikacijskog posrednika osobi s oštećenjem sluha i gluhoslijepoj te videćeg pratitelja osobi s oštećenjem vida.

Ubuduće će novac za tu uslugu biti osiguran u državnom proračunu, a trenutno se uglavnom financira putem projekata udruga. Procjena je da će donošenje zakona proširiti broj korisnika osobne asistencije, tj. da će je moći koristiti nešto više od 14.000 osoba s invaliditetom. Za usluge osobne asistencije u ovoj će se godini utrošiti 61 milijun eura, a u idućoj 155 milijuna eura. O tom zakonu Hrvatski sabor raspravljat će u četvrtak.

Radni će tjedan otvoriti raspravom o učincima provedbe Zakona o otocima u 2021., a izvješće pokazuje da je u toj godini u otoke investirano rekordnih 4, 4 milijarde kuna, najviše ikada. Pokazuje i da su hrvatski otoci između dvaju popisa stanovništva izgubili dio stanovnika, ali je pad broja stanovnika znatno manji u odnosu na onaj na državnoj razini.

Sabor će ovaj tjedan raspraviti i izvješća o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2019., 2020. i 2021. te izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. i 2021. Očitovat će se i o prijedlogu da se 31. svibnja proglasi Nacionalnim danom udomiteljstva te da donese Rezoluciju o debljini.

Radni tjedan, ali i aktualnu sjednicu koju je počeo 17. siječnja, Sabor će zaključiti u petak, u Velikom tjednu neće zasjedati, a zastupnici se u klupe vraćaju nakon Uskrsa.

Hrvatska
Politika