Zagrebačkoj županiji novih 5 milijuna kuna za sanaciju štete od potresa

Spomenuti iznos Zagrebačka županija dodijelit će gradovima i općinama, a dio će iskoristiti za sanaciju šteta na ustanovama kojima upravlja Županija

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost doznačio je 5 milijuna kuna Zagrebačkoj županiji za troškove sanacije šteta od potresa.

Spomenuti iznos Zagrebačka županija dodijelit će gradovima i općinama, a dio će iskoristiti za sanaciju šteta na ustanovama kojima upravlja Županija. Po 900 tisuća kuna izdvojit će se za općine Kravarsko i Pokupsko te grad Zaprešić, 600 tisuća kuna namijenjeno je za Veliku Goricu, a po 300 tisuća kuna za grad Vrbovec te općine Križ i Pisarovina, dok će se 800 tisuća kuna utrošiti na sanaciju ustanova kojima upravlja Zagrebačka županija.

Podsjećamo i kako je Vlada RH već doznačila Zagrebačkoj županiji 10 milijuna kuna za sanaciju šteta od potresa, a spomenuta sredstva već su dodijeljena gradovima i općinama.