Za čipiranje i sterilizaciju napuštenih pasa Zagrebačka županija izdvojila 100 tisuća kuna

Javni poziv otvoren je do 15. travnja
pas

S ciljem smanjenja i kontrole populacije napuštenih pasa te kako bi pomogla gradovima i općinama sa svog područja u troškovima provedbe Zakona o zaštiti životinja, Zagrebačka županija raspisala je javni poziv vrijedan 100 tisuća kuna. Navedena sredstva utrošit će se na veterinarske usluge označavanja pasa mikročipom te sterilizaciju kujica u 2022. godini, a javni poziv je otvoren do 15. travnja.

Kod raspodjele županijskih sredstava presudno će biti koliko pasa je na području JLS-a registrirano u Lyscanu 2021. godine, jesu li donijeli opći akt o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama te jesu li provodili program kontrole populacije napuštenih pasa u 2021. godini, imaju li ugovor ili neki drugi akt o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih životinja, odnosno imaju li u svom proračunu osigurana financijska sredstva za provedbu Zakona o zaštiti životinja.

Javni poziv, upute i obrasci nalaze se OVDJE, a više informacija može se saznati na broju telefona 01/6009-413, radnim danom od 9 do 11 i od 13 do 15 sati.

Hrvatska
Ostalo
Zagrebačka županija