Bakteriološko onečišćenje

Voda u Velikoj Gori neispravna za piće

Korištenje takve vode predstavlja rizik za ljudsko zdravlje
voda

Zagrebačka županija obavještava mještane naselja Velika Gora koji koriste lokalni vodovod Velika Gora, da voda iz navedenog nije za piće.

U svrhu monitoringa, s lokacija je uzet uzorak vode koji, prema ispitivanim parametrima, zbog bakteriološkog onečišćenja nije za ljudsku potrošnju.

Korištenje takve vode za piće, pripremu jela i za osobnu higijenu predstavlja rizik za ljudsko zdravlje. Preporuka je prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome, u čistim i dezinficiranim posudama.

Aktualno
Sveti Ivan Zelina