Vlada dala zeleno svjetlo za obnovu Kumrovečke pruge

Načelnik Općine Dubravica Marin Štritof prije dvije godine bio je inicijator prvog sastanka lokalnih čelnika Sjeverozapadne Hrvatske. Tom prvom inicijalnom sastavku uz načelnika Općine Dubravica nazočili su još gradonačelnik Klanjca, te načelnici Općina Zagorska Sela, Kumrovec, Kraljevec na Sutli, Marija Gorica te Brdovec, da bi im se potom priključila i načelnica Pušće.

Glavna tema ovih čelnika je revitalizacija Kumrovečke pruge koja je zatvorena 2000. godine, a prije toga bila je žila kucavica cijeloga kraja i tamošnjeg stanovništva. Pod izgovorom kako pruga ide u rekonstrukciju ona je trajno zatvorena čime su za tamošnje mještane nastali brojni problemi. No, zahvaljujući Marinu Štritofu i njegovim kolegama stvari su se počele pokretati, pa je tako Vlada Republike Hrvatske donijela zaključak kojim podupire realizaciju projekta obnove željezničke pruge Savski Marof-Kumrovec-državna granica, na dionici Harmica-Klanjec u dužini od 19,4 kilometra.

Vlada ovime zadužuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da u suradnji s HŽ Infrastrukturom osigura realizaciju projekta. Također, ovime se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s HŽ Infrastrukturom, koordinira pokretanje postupka sklapanja sporazuma s Republikom Slovenijom kako bi se omogućila njegova provedba i regulacija prometa nakon provedene obnove. Između ostaloga, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zadužuje se da razmotri i moguće modele financiranja.

Inače, željeznički promet na željezničkoj pruzi Savski Marof – Kumrovec – državna granica, ukupne duljine 38,5 kilometara, obustavljen je 2000. godine zbog potpune dotrajalosti pružnih dionica Savski Marof – Vukovo Selo i Kumrovec – Zagorska Sela – državna granica, koje više nije bilo moguće održavati u stanju za sigurno odvijanje željezničkog prometa.

-Dotrajali kolosijek na dionici Savski Marof – Vukovo Selo, u duljini od oko 8 kilometara je demontiran. Nakon toga obnovljena je i elektrificirana dionica Savski Marof – Harmica duljine 5,6 kilometara, koja se u cijelosti nalazi na teritoriju Republike Hrvatske i na njoj je ponovno uspostavljen i sada se odvija željeznički promet vlakova za prijevoz putnika. Na dionici Harmica – Klanjec željeznička pruga prolazi istočnom obalom neposredno uz sadašnji tok rijeke Sutle, dok katastarska i ujedno državna granica ide starim tokom rijeke Sutle, pri čemu željeznička pruga graničnu crtu prelazi 18 puta. Duljina dijelova pruge koji pripadaju katastarskim općinama sa sjedištem u Republici Sloveniji na toj dionici iznosi oko 2,2 kilometara, a uključuje i stajalište Vukovo Selo- stoji u odluci Vlade, koje potpisuje premijer Andrej Plenković.

Nužni preduvjet za pokretanje bilo kakvih aktivnosti na obnovi željezničke pruge na dionici Harmica – Klanjec potpisivanje je međudržavnog sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, kojim bi se regulirali uvjeti za projektiranje i radove na obnovi pruge. Procijenjena vrijednost obnove dionice Harmica – Klanjec je 140.000.000,00 kuna, a projekt će se realizirati, nakon što se potpiše međudržavni sporazum između Hrvatske i Slovenije.