Vijećnici u Ivanić-Gradu odrekli se naknada za travanj

Gradsko vijeće Ivanić-Grada održalo je još jednu elektronsku sjednicu. Glasovanju na istoj pristupilo je 15 vijećnika i vijećnica, koji su jednoglasno usvojili sve točke dnevnog reda

Gradsko vijeće Ivanić-Grada održalo je još jednu elektronsku sjednicu. Glasovanju na istoj pristupilo je 15 vijećnika i vijećnica, koji su jednoglasno usvojili sve točke dnevnog reda.

Vijećnici su se tako odrekli svih naknada za mjesec travanj, što uključuje naknade za rad u Gradskom vijeću te u radnim tijelima Grada Ivanić-Grada. Ova je odluka donijeta u svrhu financijske pomoći Gradu u provedbi Odluke o pomoći građanima i gospodarskim subjektima radi ublažavanja posljedica pandemije uzrokovane koronavirusom.

Nakon što su na 27. sjednici vijećnici donijeli prijedlog gradskih mjera za pomoć građanima i poslovnim subjektima, vijećnici su isto učinili i ovoga. Kako bi im se što više ublažile posljedice pandemije Gradsko je vijeće donijelo Odluku o obustavljanju svih postupaka prisilne naplate potraživanja proračunskih prihoda za sve pravne i fizičke osobe u naredna tri mjeseca. Također, odobrava se odgoda plaćanja prve rate komunalne naknade s dospijećem plaćanja 20. travnja svim fizičkim osobama na način da se dospijeće plaćanja odgodi do 20. srpnja, bez obračuna zateznih kamata. Odobrova se i odgoda plaćanja komunalne naknade svim pravnim osobama na način da se dospijeće plaćanja računa za ožujak, travanj i svibanj odgodi za tri mjeseca, bez obračuna zateznih kamata.

Odobrava se i oslobađanje plaćanja komunalne naknade za ožujak, travanj i svibanj svim fizičkim i pravnim osobama kojima je obustavljen rad odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite, kao i zakupcima prostora u kojem obavljaju djelatnost. Između ostaloga odobrava se i oslobođenje plaćanja 50 posto iznosa komunalne naknade u periodu oporavka i to za lipanj i srpanj svim fizički i pravnim osobama.

Obveznicima plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada kojima je obustavljen rad sukladno odredbama Odluke Nacionalnog stožera neće se naplaćivati zakupnina sve do uspostave ponovnog rada. U periodu oporavka u razdoblju od dva mjeseca odobrava se oslobođenje plaćanja zakupnine u visini od 50 posto.

Trgovačko društvo Komunalni centar Ivanić-Grad za poslovne prostore u vlasništvu Grada oslobodit će od plaćanja zakupnine zakupnike kojima je bio obustavljen rad sve do uspostave ponovnog rada. Također, u vremenu oporavka bit će oslobođeni plaćanja zakupnine u visini od 50 posto.

Isto tako poslovni subjekti koji imaju sjedište na području Ivanić-Grada ostvaruju pravo na pružanje besplatne usluge od strane Razvojne agencije IGRA d.o.o. za prijavu na mjere ublažavanja posljedica epidemije koje donose Vlada, Zagrebačka županija i Grad, a radi ostvarivanja istih trebaju podnijeti zahtjev Gradu Ivanić-Gradu, uz ispunjavanje uvjeta da nemaju na dan 31. prosinca 2019. dospjelih obaveza prema Gradu ili su te obaveze podmirili nakon stupanja na snagu ove Odluke.

Pravne i fizičke osobe kojima je obustavljen rad sukladno odredbama Odluke Nacionalnog stožera oslobađaju se obveze plaćanja poreza na potrošnju u periodu od obustave rada pa do isteka dva mjeseca od dana uspostave ponovnog rada. Također, pravne i fizičke osobe na isti se način oslobađaju i plaćanja poreza na korištenje javne površine.

Posebnom odlukom Gradskog vijeća ovisno o rezultatima analize ekonomskih posljedica nastalih za gospodarstvo i građane u okviru Programa potpora gospodarstvu propisat će se također i mjere potpore pravnim i fizičkim osobama kojima je obustavljen rad, za što će se osigurati sredstva rebalansom gradskog proračuna. Iznos potpora, kao i kriteriji raspodjele korisnicima detaljno će se urediti propisima.