Velika oštećenja od potresa i na crkvi sv. Petra u Zagrebu

U potresu 29. prosinca nastala su nova napuknuća na lukovima, kupolama, zidovima i mozaicima župne crkve
crkva sv petra zagreb Zagrebačka nadbiskupija

Potresi koji su pogodili Zagreb uzrokovali su brojna oštećenja na crkvi sv. Petra u Vlaškoj ulici u Zagrebu, a u potresu 29. prosinca nastala su nova napuknuća na lukovima, kupolama, zidovima i mozaicima župne crkve, izvijestio je Tiskovni ured zagrebačke nadbiskupije.

Župna crkva nakon potresa procijenjena je kao uporabljiva, no utvrđena su oštećenja na elementima: pukotine na svodu prezbiterija, na svodovima broda crkve, na slavoluku i stupovima, na vanjskim zidovima, na svodu iznad kora, na zidovima i stropovima niša bočnih oltara, bočnih kapela i ulaznog prostora, na zidovima stubišta prema koru, na zidovima zapadne prostorije iznad kora i na terazzo podu. Vitraji su, ističe Tiskovni ured, također u velikoj mjeri oštećeni.

Desni bočni oltar u crkvi mehanički je oštećen. S vrha oltara pao je i polomio se križ, oltarna slika ispala je iz ležaja, a popucali su i kameni elementi oltara, napominje Ured i dodaje kako je stradao kip sv. Petra – razbijeni su mu glava i lijevi dlan. Napominje da se na istočnom pročelju raspucao pokrovni vijenac u uglu spoja broda crkve i prednjega dijela te dodaje kako je na krovnom prozoru puklo armirano staklo.

Župni dvor također je procijenjen kao uporabljiv, podsjeća Tiskovni ured i dodaje kako je s njega odmah nakon potresa zbog sigurnosti uklonjeno osam dimnjaka s dimnjačkim kapama. U podrumskim prostorijama, navodi, nastale su brojne pukotine na spoju zidova u uglovima, na plohi zidova i na spoju zida i stropa. U prizemlju su nastale pukotine na žbuci stropova i zidova te na kamenoj oblozi na stubištu, napominje Ured i dodaje kako je na prvom i drugom katu župnoga dvora napukla žbuka na stropovima i zidovima te da na konstrukciji same zgrade nema.

Grad Zagreb
Hrvatska
Vjera