Velika Gorica povukla 533.000 eura za postavljanje solarnih elektrana na zgradama javne namjene

Grad će dobiti solarne elektrane na 22 javne zgrade

Grad Velika Gorica jedan je od dobitnika ugovora o sufinanciranju postavljanja solarnih elektrana na zgradama javne namjene.

Ukupna vrijednost projekta je 654.000 eura, a kroz 81% sufinanciranja, Grad je povukao iznos od 533.000 eura.

Inače, inicijativa za postavljanje solarnih elektrana na krovovima zgrada u Velikoj Gorici započela je izradom aplikacije “Velika Gorica – Solarni grad” u sklopu projekta “Solarno mapiranje Velike Gorice”. Nakon provedenih analiza u veljači 2021. godine puštena je u rad prva solarna elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, i to na krovu osnovne škole u Novom Čiču.

– Solarne elektrane za proizvodnju električne energije bit će postavljene na 22 javne zgrade na administrativnom području Velike Gorice – na osnovnim školama, dječjim vrtićima, društvenim domovima i sportskim objektima, objasnio je gradonačelnik Krešimir Ačkar.