Utvrđene nepravilnosti u radu zagrebačke Klasične gimnazije

Izdan je obvezni prekršajni nalog školi i ravnateljici, a ravnateljici predloženo da nastavnici matematike izda pisano upozorenje
klasična gimnazija zagreb Davor Višnjić/PIXSELL

Prosvjetna inspekcija utvrdila je nepravilnosti u radu Klasične gimnazije u Zagrebu te je u skladu s tim izdan obvezni prekršajni nalog školi i ravnateljici, a ravnateljici predloženo da nastavnici matematike izda pisano upozorenje, priopćilo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

– Nakon provedenog nadzora u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, prosvjetni inspektor donio je rješenje kojim je utvrdio nepravilnosti u radu škole i izdao određene mjere u skladu s utvrđenim stanjem, stoji u priopćenju.

Inspektor je školi i ravnateljici izdao obvezni prekršajni nalog, odnosno financijsku kaznu u iznosu od 5000 kuna školi i 2000 kuna ravnateljici kao odgovornoj osobi, a ravnateljici je predloženo da izda pisano upozorenje nastavnici matematike.

Prosvjetna inspekcija po službenoj je dužnosti pokrenula postupak nadzora nakon što je Jutarnji list, pozivajući se na neovisne izvore, odnosno roditelje i profesore, objavio da je supruga predsjednika Republike Sanja Musić Milanović gotovo tjedan dana nakon završetka nastave uputila mail ravnateljici škole Zdravki Martinić-Jerčić u kojemu je upozorila na nepravilnosti na nastavi matematike, a nakon kojega su, navodno, promijenjene ocjene koje su već bile zaključene.

Profesorica izjavila da je ocjene promijenila jer je to “od nje traženo”; inspektor će Zapisnik proslijediti nadležnim tijelima

Kada je riječ o promjenama zaključenih ocjena, navodi se u priopćenju, “inspektor nije utvrdio upis ocjena u e-Dnevnik nakon sjednice Razrednog vijeća održane 27. lipnja”.

Inspektor je utvrdio, dodaje se, da je “nastavnica u rubriku za ocjenjivanje 27. lipnja 2022. godine upisala određene ocjene” te da su “zaključne ocjene bile donesene prije održavanja sjednice Razrednog vijeća jer je Razredno vijeće na sjednici potvrdilo utvrđene ocjene čime su ocjene formalno-pravno valjane”.

Isto tako, navodi se da je profesorica matematike “izjavila da je zaključene ocjena promijenila jer je ‘od nje traženo da promijeni zaključene ocjene'”.

– Budući da prosvjetni inspektor nema mehanizme utvrditi neupitno činjenično stanje i razloge te s obzirom na različite izjave djelatnika škole, prosvjetni inspektor će Zapisnik s ranije navedenim potpisanim izjavama proslijediti nadležnim tijelima na postupanje i utvrđivanje činjeničnog stanja, a rješenje s mjerama koje treba izvršiti poslano je školi, stoji u priopćenju o nalazu prosvjetne inspekcije.

Utvrđen niz propusta u radu škole

Tijekom nadzora, prosvjetni inspektor utvrdio je niz propusta u radu škole, među kojima i to da je nepravilno i nepotpuno vođena pedagoška dokumentacija (e-Dnevnik), odnosno da nema zapisnika o roditeljskim sastancima, razrednog vijeća, suradnji s roditeljima i slično, te da su pojedini nastavnici cijele godine bilješke i ocjene u e-Dnevnik upisivali sa zakašnjenjem.

Isto tako ravnateljica nije pregledavala i nadzirala pedagošku dokumentaciju, što joj je obaveza kao stručnom voditelju ustanove, stručni suradnici nisu provjeravali ispravljanje pedagoške dokumentacije, niti su vodili vlastitu propisanu dokumentaciju, a e-Matice nisu vođene ažurno na predviđen način.

Propusti su utvrđeni i u godišnjem planu i programu škole temeljem kojeg škola provodi cjelokupan rad, u planiranim poslovima, mjestu i vremenu te izvršavanju poslova, a nije adekvatno utvrđena ni potrebna satnica za sve oblike odgojno-obrazovnog rada.

Tablica zaduženja nije bila napravljena na odgovarajući način, kao ni planovi rada ravnateljice i stručnih suradnika te školskog odbora, razrednih i nastavničkih vijeća.

Izrečen niz mjera

Zbog navedenih propusta prosvjetni inspektor školi je naredio da godišnji plan i program rada uskladi sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, kao i da nastavnicima uskladi poslove ugovorene ugovorom o radu sa zaduženjima.

Sa Zakonom i Pravilnikom o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama škola mora uskladiti vođenje propisane pedagoške dokumentacije i evidencije.

Ravnateljica mora redovito pregledavati pedagošku dokumentaciju u e-Dnevniku i nadzirati pravodobno vođenje pedagoške dokumentacije te raditi uvid u nastavu i analizu rada svih nastavnika i stručnih suradnika, zatražiti provjeru prethodne osuđivanosti radnika škole iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa te provjeru vjerodostojnosti obrazovnih isprava za administrativno-tehničke radnike škole.

Osim toga, pedagoginja mora obavljati uvid u nastavu i ostale oblike odgojno-obrazovnog rada nastavnika.

Nastavnici moraju učenike upoznati s elementima vrednovanja, odgojno-obrazovnim ishodima, kompetencijama, razinom ostvarenosti iz kurikuluma nastavnog predmeta, planiranim metodama vrednovanja te planiranoj učestalosti vrednovanja sukladno Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.

Sukladno istom Pravilniku, razrednici moraju obavještavati roditelje o elementima vrednovanja, kao i planiranim metodama, načinima i postupcima vrednovanja za svaki nastavni predmet.

Na mrežnim stranicama škole moraju se objaviti sve informacije definirane Zakonom o pravu na pristup informacijama te Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.

Grad Zagreb
Hrvatska
Izbor urednika