Ublažavaju se pravila kandidiranja na izborima

Vlada je prihvatila amandmane kluba HDZ-a prema kojima se kaznena djela potencijalnih kandidata dijele na ona s predumišljajem i iz nehaja
Hrvatski sabor Robert Anić/PIXSELL

Vladin predstavnik prihvatio je amandmane Kluba HDZ-a na predložene izmjene Zakona o lokalnim izborima kojima se ublažavaju ranije predložena stroža pravila kandidiranja na izborima te razlozi prestanka mandata lokalnih dužnosnika.

Ublažena je odredba po kojoj se, već na svibanjskim lokalnim izborima, neće moći kandidirati osobe pravomoćno osuđene na zatvor od najmanje šest mjeseci ili im je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro te uvjetnom osudom.

Klub HDZ-a predložio je, naime, da se ta zabrana ne odnosi na osobe koje su pravomoćno osuđene na kaznu zatvora za kaznena djela počinjena iz nehaja, ako im je kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom.

Prihvaćeni su i amandmani kojima se ublažavaju razlozi prestanka mandata člana predstavničkog tijela te općinskog načelnika, gradonačelnika te župana i njihovih zamjenika.

Dakle, neće prestati mandat vijećnika, načelnika, gradonačelnika i župana koji je počinio kazneno djelo iz nehaja te je osuđen na kaznu zatvora, a ona mu je zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom, precizirao je Vladin predstavnik Sanjin Rukavina.

Vlada je djelomično prihvatila amandmane klubova SDP-a, Glasa i Centra pa će članu predstavničkog tijela, načelniku, gradonačelniku i županu mandat prestati danom odjave prebivališta s područja jedinice, bilo da se odjavi osobno ili po službenoj dužnosti. O prihvaćenim amandmanima glasovat će Sabor.

Hrvatska
Politika