U sljedećem sazivu manji broj vijećnika i zamjenika gradonačelnika, smanjuju se i naknade za rad

Održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

Na 25. sjednici Gradskog vijeća usvojene su promjene Statuta Grada Velike Gorice kojima se, prije svega, smanjuje broj vijećnika na 27 te se određuje visina neto naknade za njihov rad.

Prema izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u gradovima s više od 60 000 stanovnika neto naknada po članu predstavničkog tijela na godišnjoj razini ne može iznositi više od 13 000 kuna, uz iznimku predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela. Slijedom rečenog, naknada za članove utvrdila se na iznos od 900 kuna, za predsjednika 1 350 te za potpredsjednike Gradskog vijeća 1 170 kuna.

Statutom je smanjen broj zamjenika gradonačelnika koje grad može imati s obzirom na broj stanovnika, po čemu Grad Velika Gorica od sada može imati samo jednog, a propisana je i obveza javnog objavljivanja informacija o trošenju proračunskih sredstava na mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.

Usvojen je i novi Poslovnik Grada Velike Gorice, prema kojemu od sada pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik kojeg on ovlasti može sazvati konstituirajuću sjednicu, uređen je način sazivanja i održavanja (elektroničke) sjednice u iznimnim situacijama poput prirodnih katastrofa ili bolesti.

– Statut i Poslovnik stupili bi na snagu još u sazivu ovog vijeća nakon objave u službenom glasniku, a odluka o naknadama primjenjivala bi se, kao što je Zakonom predviđeno, od idućeg saziva Gradskog vijeća, objasnio je predsjednik Gradskog vijeća Never Karas.

Među ostalim točkama donesena je odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća jedinica mjesne samouprave koji će se provesti 16. svibnja, kao i lokalni izbori diljem RH te je prihvaćen prijedlog o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice, a koju će do daljnjega obavljati Katica Matković Mikulčić.