U poslovnoj zoni UPU 3 započela izgradnja prometnice

Još jedna investicija na području Ivanić-Grada ovih dana je započela s realizacijom

Još jedna investicija na području Ivanić-Grada ovih dana je započela s realizacijom.

Radi se o izgradnji nove ceste “Josip Kraš“ koja će povezati obilaznicu, odnosno Industrijsku cestu i ulicu 65 bataljuna ZNG s cestom ulica Vrba na istočnom dijelu zone UPU 3. Izvesti će se i odvojak prema izgrađenoj poslovnoj građevini (bivša tvornica Josip Kraš) te priključak na sporednu cestu Rajski kut.

Cesta će se izgraditi u dužini od 410 metara te širine 7 metara, dok se uz cestu s jedne strane izvodi nogostup širine 1,5 metara, a s druge strane nogostup i biciklistička staza ukupne širine 3,5 metara. Staze su odijeljene od ceste zelenim pojasom širine 5 i 5,5 metara. Također, izgradit će se i DTK kanalizacija za buduće korisnike, kao i zatvoreni sistem oborinske odvodnje koji će se priključiti na postojeći kolektor K-5.

-Izgradnjom ove ceste osigurat će se lakši prilaz do izgrađenog dijela zone UPU 3, kao i budućim objektima i pogonima u istoj zoni- istaknuli su iz Grada.

Vrijednost radova na izgradnji nove ceste s pratećim sadržajima iznosi 2.780.000,00 kn, od čega 70 posto vrijednosti radova se financira sredstvima EU fondova; 22 posto se financira sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja, a ostatak troškova izgradnje od 8 posto financira se proračunskim sredstvima Grada Ivanić-Grada.

Rok završetka radova je 6 mjeseci.