U Područnoj školi Strmec nastava za sve učenike

Odlučeno je da će se prostor unutar zgrade škole koji je do sada služio kao priručna sportska dvorana prenamijeniti u učionicu

Za sve učenike Područne škole Strmec nastava će se odvijati u školi, kao i do sada u dva turnusa s osiguranim dnevnim boravkom. Naime, nakon temeljite analize mogućih lokacija za pohađanje nastave dijela učenika škole u kojoj su dvije učionice uništene u požaru, odlučeno je da će se prostor unutar zgrade škole koji je do sada služio kao priručna sportska dvorana prenamijeniti u učionicu.

Županija će nabaviti svu potrebnu opremu kako bi se prilagodio prostor za neometano odvijanje nastave. Što se tiče opožarenog dijela zgrade škole radi se na uklanjanju svih potencijalnih opasnosti i njegovom ograđivanju kako bi se onemogućio pristup djece tom prostoru.

Na temu gradnje nove škole župan Stjepan Kožić i gradonačelnik Dario Zurovec razgovarali su na radnom sastanku proteklog tjedna gdje su iskazali zajednički stav da je ona prioritet te se sukladno tome poduzimaju sve potrebne aktivnosti kako bi izgradnja krenula u najkraćem roku.