U centru za kulturu Jastrebarsko online pripreme za maturu

U skladu s preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite, a vezano uz pandemiju COVID-19 bolesti, tečaj priprema za državnu maturu „preseljen“ je u virtualno okružje

U skladu s preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite, a vezano uz pandemiju COVID-19 bolesti, tečaj priprema za državnu maturu „preseljen“ je u virtualno okružje.

Budući da su maturanti, od svih učenika, najpogođeniji ovim izvanrednim stanjem, licencirani profesori koji održavaju nastavu u Centru za kulturu Jastrebarsko, oformili su virtualne učionice ili grupe te se nastavlja Tečaj priprema za državnu maturu u online obliku. Maturantima se kontinuirano isporučuju zadatci, vježbe i prezentacije nastavnih sadržaja, a povratne informacije mogu zatražiti u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta – profesori će im odgovoriti i pomoći riješiti sve probleme.

U trenutku kada se stvore uvjeti za održavanje „klasične nastave“, tečaj će se vratiti u prave učionice te će se intenzivirati ritam nastave i tečaj će se realizirati prema predviđenom planu i programu.