Tvrtka PREPLAM d.o.o. provela projekt „Opremanje proizvodnih kapaciteta ulaganjem u nove strojeve i opremu“

Sadržaj ove web publikacije isključiva je odgovornost tvrtke PREPLAM  d.o.o.

OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA ULAGANJEM U NOVE STROJEVE I OPREMU

Tvrtka PREPLAM d.o.o. uz podršku Horus Business Consulting – a  provela je projekt„ Opremanje proizvodnih kapaciteta ulaganjem u nove strojeve i opremu“
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Svrha (cilj) Poziva

  • Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta

Specifični cilj projekta:

  • Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima

Osnovni podaci o projektu:

  • Naziv projekta: „ Opremanje proizvodnih kapaciteta ulaganjem u nove strojeve i opremu“
  • Naziv poziva: “IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP” KK.03.2.1.15.0038
  • Trajanje: 19.06.2018.-19.06.2021.
  • Vrijednost projekta: 2.591.250,00 kn
  • EU sufinanciranje:  934.050,00 kn

Očekivani rezultati provedbe:

  • Porast zapošljavanja
  • Povećani prihod od prodaje
  • Povećani prihod od izvoza 

Kontakt: [email protected] , www.preplam.hr   Za više informacija : www.strukturnifondovi.hr