Svetonedeljski vatrogasci bogatiji za dva defibrilatora

Nabavkom Civilne zaštite Grada Svete Nedelje vatrogascima su data dva automatska defibrilatora na korištenje

Nabavkom Civilne zaštite Grada Svete Nedelje vatrogascima su data dva automatska defibrilatora na korištenje. Defibrilatore je vatrogascima uručila načelnica stožera civilne zaštite Marija Hršak.

Defibrilatori će biti smješteni u vozila koja odrađuju najveći broj intervencija FLORIJAN 110 i FLORIJAN 04.