Sveta Nedelja dobila prvo mobilno reciklažno dvorište

Proteklog petka, u Svetu Nedelju stiglo je prvo mobilno reciklažno dvorište, koje će svim mještanima koji ne žive u blizini reciklažnog dvorišta uvelike olakšati selektivno odlaganje otpada.

Mobilno reciklažno dvorište isporučilo je poduzeće Gradatin d.o.o. te će u istom biti moguće zbrinuti čak 33 vrste otpada. Sukladno uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom dolazak mobilnih reciklažnih dvorišta predviđen je jednom svaka četiri mjeseca u sva naselja na području grada. Iznimka je naselje Sveta Nedelja u kojem je osigurano funkcioniranje reciklažnog dvorišta.

Ova investicija u vrijednosti nešto većoj od 80 tisuća kuna još je jedna u nizu raznih mogućnosti odvajanja otpada građanima koje je omogućio Grad Sveta Nedelja.

Grad
Hrvatska
Ostalo
Sveta Nedelja
Zagrebačka županija