Samoborcima od ponedjeljka u naselja dolazi mobilno reciklažno dvorište

Mobilno reciklažno dvorište počinje s radom u ponedjeljak 9. travnja te u svaki mjesni odbor na samoborskom području dolazi tri puta tijekom ove godine.

U mobilno reciklažno dvorište, koje će raditi svakog radnog dana, građani mogu odložiti one vrste odvojeno prikupljenog otpada koje mogu odlagati i u reciklažnom dvorištu kod Samoborskog sajmišta (papir, karton, plastika, metal, tekstil, baterije, akumulatori, boje, ambalaža opasnih tvari, jestiva ulja i masti, električna i elektronička oprema i drugo).

Raspored organiziranog prikupljanja otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu nalazi se OVDJE.

Grad
Hrvatska
Ostalo
Samobor
Zagrebačka županija