Radna zima u Dubravi Pušćanskoj

Pogodne vremenske prilike za ovaj dio godine omogućuju i brojne komunalne radove. Radno je tako proteklih dana bilo na području Općine Pušća gdje se radilo na asfaltiranju cesta i sanaciji mosta. 

Spomenutim radovima bilo je obuhvaćeno naselje Dubrava Pušćanska čime je tamošnjim mještanima podignuta kvaliteta života. Uz završetak radova na asfaltiranju Dubrovačke ceste, završili su i radovi na sanaciji mosta Žirovnica čime je prometovanje podignuta na višu i sigurniju razinu.