Računalni centar Srce obilježava 49. godina rada

Računalni centar obilježava 49 godina primjene novih informacijskih tehnologija u obrazovanju, znanosti i hrvatskom društvu
Srce-9e

Sveučilišni računski centar (Srce), sutra, 29. travnja obilježava 49. godišnjicu svojeg osnivanja, odnosno ulazi u pedesetu godinu rada i djelovanja u području primjene novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija u Hrvatskoj.

Srce je osnovano 1971. godine u okrilju Sveučilišta u Zagrebu, tada jedinog sveučilišta u Hrvatskoj, a odluku o osnivanju Srca je potpisao rektor Ivan Supek. Grupa sveučilišnih profesora koja je vodila projekt osnivanja Srca vizionarski je tada zacrtala strateške ciljeve Srca, koji su aktualni još i danas: osigurati akademskoj zajednici, kao predvodničkom segmentu društva, ali i hrvatskom društvu u cjelini pristup najnovijim tehnologijama i informacijskim uslugama, osigurati svim ustanovama i pojedincima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja pouzdanu i održivu informacijsku i komunikacijsku infrastrukturu i usluge, potrebnu za svakodnevno djelovanje i rad i podržati inovativnu i učinkovitu primjenu informacijskih tehnologija kroz prikupljanje i dijeljenje znanja, kroz kvalitetan i dostupan sustav podrške, obrazovanja i osposobljavanja korisnika za uporabu novih tehnologija.

Danas je ostvarivanje spomenutih strateških ciljeva povezano s omogućavanjem i podrškom otvorenog obrazovanja i otvorene znanosti, kao sinonima za moderno obrazovanje i međunarodno relevantna istraživanja. Srce to radi kroz izgradnju moderne komunikacijske, računalne, podatkovne i informacijske infrastrukture (e-infrastrukture) i pratećih usluga. Trenutno je to oko 50 različitih usluga i sustava koji su na raspolaganju akademskoj i istraživačkoj zajednici, a dio njih i cijelom hrvatskom društvu. Neke od tih usluga i sustava Srca koriste desetci ili čak stotine tisuća korisnika, spomenimo samo sustave kao što su Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU), Autentikacijska i autorizacijsku infrastruktura znanosti i obrazovanja (AAI@EduHr), platforma za e-učenje Merlin, Sustav digitalnih akademskih arhiva i repozitorija Dabar, Portal hrvatskih znanstvenih i obrazovnih časopisa Hrčak ili hrvatsko središte za razmjenu internetskog prometa CIX (Croatian Internet eXchange).

Kako i slijedi iz samog imena Srca i danas se u Srcu može računati, dakle koristiti napredne računalne resurse za složene istraživačke projekte. Na raspolaganju akademskoj zajednici su računalni klaster Isabella i računalne usluge koje se nude po načelu računarstva iz oblaka u okviru usluge HTC Cloud.

Važan segment rada Srca su obrazovni programi namijenjeni svima, pri čemu je dio njih namijenjen i IT profesionalcima. Obrazovni programi dostupni su korisnicima i u učionicama i na daljinu (on line). Svi obrazovni materijali i on-line tečajevi Srca slobodno su dostupni u otvorenom pristupu. Posebno treba izdvojiti i rad Centra za e-učenje, koji osim alata i tehnologija za e-učenje nudi nastavnicima u sustavu visokog obrazovanja i različite oblike podrške i edukacija vezano uz implementaciju digitalnih tehnologija u obrazovnim procesima.

Srce aktivno sudjeluje u nizu međunarodnih projekata, osiguravajući povezanost hrvatske e-infrastrukture s europskom i globalnom. Tako u ovom razdoblju stručnjaci Srca sudjeluju u izgradnji Europskog oblaka otvorene znanosti (EOSC), provedbi EU inicijative za računala visokih performansi (EuroHPC), uključujući uspostavu mreže nacionalnih centara kompetencija za računala visokih performansi i hrvatskog centra kompetencija za HPC, radu Research Data Alliance (RDA), globalne organizacije za razvoj društvenih i tehničkih uvjeta za otvoreno dijeljenje i ponovnu upotrebu podataka te poticanje inovacije temeljene na podacima i sl.

Višegodišnji sustavni pristup planiranju i izgradnji e-infrastrukture, kao i napori koje Srce ulaže da se omogućavaju i slijede globalni trendovi, omogućili su da i u izvanrednim uvjetima COVID-19 pandemije, a onda i potresa u Zagrebu u ožujku ove godine, Srce funkcionira bez prekida, te pouzdano i uspješno podrži akademsku zajednicu u brzom prelasku na rad na daljinu, uključujući i održavanje nastave na daljinu. Neki od naših sustava uspješno su izdržali i trostruko, pa i peterostruko povećana opterećenja.

Najveća zasluga u tome, uostalom kao i u ostvarivanju svih drugih rezultata Srca tijekom 49-godišnje povijesti, od kojih su neki postali važnim dijelom povijesti hrvatske informatike, svakako pripada zaposlenicima i suradnicima Srca. Tako da je i ovaj rođendan Srca prije svega prilika da im se zahvalimo na predanom radu, kako na dovođenju novih tehnologija u obrazovni i istraživački sustav i društvo u cjelini, tako i na brizi za pouzdan i održiv rad sastavnica e-infrastrukture u nadležnosti Srca.

Na kraju, podsjetimo da je najvažniji aktualni projekt Srca, ujedno i strateški projekt u sustavu znanosti i obrazovanja – projekt izgradnje Hrvatskog znanstvenog i obrazovnog oblaka (HR-ZOO). HR-ZOO kao nova distribuirana nacionalna e-infrastruktura računalnih, spremišnih i mrežnih resursa i skup povezanih informacijskih usluga biti će poticaj i važan preduvjet za nove iskorake u cijelom hrvatskom obrazovnom i istraživačkom sustavu u razdoblju do 2030. godine. Između ostalog HR-ZOO je važan preduvjet za omogućavanje modernih istraživanja i metoda obrade i upravljanja podacima koji su karakteristični za otvorenu znanost, kao i temelj za daljnje uvođenje digitalnih tehnologija i novih nastavnih metoda u sustav visokog obrazovanja, pa i ozbiljniji razvoj cjelokupnih studija na daljinu (online).

 

Grad Zagreb
Hrvatska
Tehnologija
Znanost