Proglašena elementarna nepogoda za područje općine Klinča Sela

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić proglasio je elementarnu nepogodu za područje općine Klinča Sela nastalu uslijed tuče 8. lipnja, a koja je na navedenom području nanijela štetu na poljoprivrednim kulturama, stambenim i gospodarskim objektima, opremi i prijevoznim sredstvima.

Nakon Županove Odluke o proglašenju elementarne nepogode, Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda dužno je odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od nastanka štete, izraditi Prvo priopćenje s procjenom ukupne štete te ga dostaviti Županijskom povjerenstvu koje će potom zbrojene podatke dostaviti Državnom povjerenstvu.

Također, Općina je dužna unijeti procijenjene štete u Registar šteta u poljoprivredi.