Pročelju crkve u Remetama prijeti urušavanje

Urušavanje je zasad spriječeno zahvaljujući potpornim stupovima
crkva remete Davor Puklavec/PIXSELL

Potresi u ožujku i prosincu prošle godine učinili su veliku štetu na župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Remetama, a pročelje crkve, koje je uz toranj u skelama radi obnove, dodatno je i teško oštećeno u potresu 29. prosinca 2020. te mu prijeti urušavanje.

Od posljedica potresa u prosincu prošle godine masivni dio vrha pročelja gotovo se prepolovio te se opasno nagnuo i prijeti urušavanjem, priopćio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Također, potres u prosincu uzrokovao je nova oštećenja na slavoluku crkve na prijelazu između prezbiterija i donje lađe te je on dodatno napuknuo, a otpali su i komadi fresaka umjetnika pavlina Ivana Rangera. Kako je istaknuto, urušavanje je spriječeno zahvaljujući potpornim stupovima postavljenima nakon potresa u ožujku.

Dodatno su napuknuli oltari bl. Alojzija Stepinca i sv. Ante Padovanskog ispod slavoluka, a pomaknuo se i napuknuo i glavni oltar Majke Božje Remetske, koji je pod skelama i hitno mu treba skinuti gornji dio. U dijelu prezbiterija dodatno su napuknuli zidovi, otpala je žbuka i freska, a na vanjskim zidovima crkve pojavile su se nove pukotine, osobito na njezinu istočnom dijelu te su dodatno oštećeni vitraji.

Inače, crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, zajedno sa samostanom, zaštićeno je kulturno dobro Republike Hrvatske.

Grad Zagreb
Hrvatska
Ostalo