Prezentirane preliminarne ideje žičare Bistra-Sljeme

Prošle godine pokrenuta je inicijativa za izgradnju žičare od Bistre prema Sljemenu, a Općina Bistra je za pripremu tog projekta zadužila svog mještana, trenutno i vijećnika u Općinskom vijeću Općine Bistra, bivšeg direktora tvrtke Sljeme-Medvednica Dragutina Žiljka.

On je sa svojim timom pripremio preliminarne idejne projekte i prezentirao ih općinskim vijećnicima i načelniku Općine Bistra Krešimiru Guliću. Za sada još nije u konačnici odabrana kompletna trasa, kao ni hoće li žičara ići u jednom potezu do vrha Medvednice, ili bi imala prekid negdje u razini cilja Crvenog spusta. Ono što je za sada prilično jasno je činjenica da bi žičara bila gondolskog tipa, a gornja stanica bila bi u neposrednoj blizini gornje stanice žičare sa zagrebačke strane pa bi se žičarom moglo doći iz Zagreba u Bistru i obrnuto. 

O rokovima, načinima financiranja i ostalim detaljima još je rano govoriti, ali načelnik Općine Bistra Krešimir Gulić zadovoljan je prvim učinjenim koracima.