Pokrenuta digitalna platforma “U Centru mature”

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja pokrenuo je novu digitalnu platformu "U Centru mature“, koja maturantima pomaže u učenju, razumijevanju vrednovanja i ostvarivanju dobrih ishoda na državnoj maturi
hqdefault

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja pokrenuo je novu digitalnu platformu “U Centru mature“, koja maturantima pomaže u učenju, razumijevanju vrednovanja i ostvarivanju dobrih ishoda na državnoj maturi.

Putem te platforme nastavnicima se omogućuje pristup bazi znanja koja je temelj izrade zadataka za državnu maturu, kao i smjernicama za izradu ispitnih zadataka i postupaka vrednovanja znanja, dok su učenicima dostupni i ispiti državnih matura prijašnjih generacija, priopćeno je.

Digitalni materijali prvenstveno su namijenjeni maturantima i nastavnicima kao pomoć u trenutačnim okolnostima odvijanja nastave na daljinu.

Dodatni materijali za olakšavanje procesa učenja i vrednovanja

-U duhu odgovornosti, solidarnosti, brige prema dionicima odgojno obrazovnog sustava i s posebnim naglaskom na dijeljenje znanja, Centar je, uz sav postojeći materijal koji je do sada bio dostupan na našoj mrežnoj stranici, pripremio i dodatne materijale za olakšavanje procesa učenja i vrednovanja- ističe se.

Ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ivana Katavić rekla je da se svi materijali mogu koristiti u pripremi i provođenju online nastave ili tijekom učenja i utvrđivanja znanja.

-Kao institucija odgovorna za osiguranje kvalitete i vrednovanja znanja u hrvatskom obrazovnom sustavu, pripremili smo sadržaj za nastavnike, odnosno smjernice za izradu zadataka za one koji žele sastaviti vlastite zadatke, kao i savjete za korištenje već postojećih standardiziranih zadataka koji su dio prethodno provedenih ispita državne mature- dodala je.

Digitalni zadaci iz dosad provedenih ispita državne mature za hrvatski jezik i matematiku

Učenicima su dostupni digitalni zadatci iz dosad provedenih ispita državne mature za hrvatski jezik i matematiku od obveznih te povijest i psihologiju od izbornih predmeta, a u narednim danima i tjednima materijali će se sukcesivno nadopunjavati. Raspodijeljeni su prema razredima i područjima, a svakomu je zadatku pridružen obrazovni ishod koji se tim zadatkom ispituje, tip zadatka, ključ za odgovore (rješenje) i primjer rješavanja.

Posebna je pažnja posvećena korisnički pristupačnom i prilagodljivom sučelju tako da se digitalni materijali mogu upotrebljavati bez obzira na vrstu korištenog uređaja.

Kako se napominje, interaktivni pristup ispitnim zadacima iz prethodnih godina maturantima će pomoći u usvajanju školskoga gradiva te ostvarivanju što boljih ishoda u ispitima državne mature.

Hrvatska
Koronavirus