POKRENUT PROJEKT EUReKA: Krenite Europom samo jednim klikom!

Cilj projekta je potaknuti slobodu kretanja građana unutar Europske unije i olakšati pristup informacijama za ostvarenje svojih građanskih prava bez birokratskih zapreka nepoznatog sustava prilikom preseljenja u drugu državu članicu
projekt eureka

Svaki građanin Europske unije ima pravo raditi i stanovati u jednoj od zemalja članica bez diskriminacija na temelju nacionalnosti. Sloboda kretanja je jedno od temeljnih prava osigurana u svim dokumentima Europske unije i prenesena u nacionalne zakonske okvire. Činjenica da u Europskoj uniji živi 17 milijuna stanovnika i da pitanje provedbe mobilnosti unutar zemalja članica postaje kompleksan zadatak koji obuhvaća paradigmu europskog državljanstva i provedbu multidimenzionalnog obuhvata građanskih prava u drugoj zemlji članici.

Unatoč svim zakonskim okvirima, provedba istih nije tako jednostavna – od problema jezične barijere, društvene inkluzije, pristup uslugama (boravište, zapošljavanje, zdravstveno itd). Trenutna situacija s pandemijom je dodatno otežala mobilnost europskih građana i dovela u pitanje jedno od temeljnih EU prava.

Stoje je cilj projekta EUReKA potaknuti slobodu kretanja građana unutar Europske unije i olakšati pristup informacijama za ostvarenje svojih građanskih prava bez birokratskih zapreka nepoznatog sustava prilikom preseljenja u drugu državu članicu. Pristup informacijama poboljšava kvalitetu života svih stanovnika. Iz te ideje kreirana je web stranica i aplikacija key4mobility.eu – inovativan digitalni alati koji za cilj imaju olakšati pristup informacijama, uslugama i uputama građanima EU o ostvarenju svojih prava putem georeferentnog sistema i multijezičnog pristupa.

Projekt EUReKA je kreirao Priručnik digitalnih najboljih praksi (“EU mobile citizens go digital” Handbook) kao odgovor na realnost otežanog ostvarenja građanskih prava slobode kretanja i slobode rada prilikom preseljenja u jednu od država članica. Korištene su posebne metode benchmarking – evaluacija i mapiranje pomoću postojećih digitalnih alata, kreirane su serije najboljih preporuka u smislu vidljivosti, multijezičnosti, jednostavnosti upotrebe, korisnosti i dostupnosti sadržaja.

EU
Hrvatska