Pitanje “ležećih policajaca” na području Velike Gorice

U tijeku je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice na kojoj se među aktualnim pitanjima našlo i ono vijećnika Stjepana Raka upućeno zamjeniku gradonačelnika Krešimiru Ačkaru.

Rak je iskazao zabrinutost zbog sve većeg broja nesavjesnih vozača koji prometuju stambenim ulicama Grada, a zanimalo ga je u kojoj se fazi realizacije nalazi postavljanje opreme za smirivanje prometa, poznatije kao “ležeći policajci” te u kojim se naseljima planira postavljanje istih.

-U Gradu Velikoj Gorici imamo nekoliko zahtjeva za postavljanjem “ležećih policajaca”. Trenutno su predani zahtjevi Novoga Čiče, Jagodnoga i Velike Bune. Sukladno članku 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama moramo tražiti suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova kako bismo mogli predočiti projektnu dokumentaciju i napraviti uzdignute plohe koje osiguravaju da će promet biti sigurniji te da će smanjiti brzinu samih vozila na cestama. Ono što mi možemo napraviti i što smo napravili je da postupamo po svim zahtjevima Mjesnih odbora- objasnio je Ačkar.

Za postavljanje “ležećih policajaca” suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova trenutno imaju sljedeći Mjesni odbori: Čička Poljana, Pleso, Petrovina Turopoljska i Velika Mlaka.