Galileo Galilei

2021-02-15-dndd

NA DANAŠNJI DAN: Galileo Galilei, Matija Gubec , Ferdinand II., Nacionalni dan djeteta oboljelog od maligne bolesti

Galileo Galilei, talijanski astronom i matematičar – 1564. Dana 15. veljače 1564. u Pisi je rođen talijanski matematičar, fizičar...

2021-01-08-dndd

NA DANAŠNJI DAN: Marko Polo, Stephen Hawking, Ivan Gundulić, Galileo Galilei, slapovi Niagare, Ferdo Livadić, Elvis Presley

Stephen Hawking, kozmolog – 1942. Dana 8. siječnja 1942. u Oxfordu u Velikoj Britaniji rođen je britanski teoretski fizičar i kozmolog...

2020-08-08-DNDDa

NA DANAŠNJI DAN: Galileo Galilei, Janko Polić Kamov, Stjepan Radić, Dragutin Šurbek i povlačenje SSSR-a iz Afganistana

Galileo Galilei predstavio svoj teleskop – 1609. Galilei Galileo, talijanski fizičar i astronom. Nakon završenih medicinskih studija, posvetio...

2021-06-21-dndd

NA DANAŠNJI DAN: Niccolò Machiavelli, Galileo Galilei, Vjekoslav Klaić, Jean-Paul Sartre Tomislav Tanhofer, Saša Britvić, Hrvatska – Argentina 3:0

Niccolò Machiavelli, filozof – 1527. Machiavelli Niccolò, talijanski politički teoretičar i književnik (Firenca, 3. V. 1469 – Firenca...

2020-06-21-DNDD

NA DANAŠNJI DAN: Galileo, Sartre, Miškina, Klaić i Tanhofer

Galileo Galilei: Ipak se kreće! Navodno je Galileo u trenutku smrti promrmljao “Eppur si muove”(Ipak se kreće), iako se odrekao...