Osim komunalnim otpadom, vijećnici Općine Jakovlje raspravljali i o sufinanciranju boravka djece u vrtićima

Vijećnici Općine Jakovlje sinoć su održali još jednu elektronsku sjednicu Općinskog vijeća Općine Jakovlje

Vijećnici Općine Jakovlje sinoć su održali još jednu elektronsku sjednicu Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Na toj, 25. Sjednici u ovom sazivu, usvojili su Odluku o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jakovlje.

Tvrtka Eko-flor plus d.o.o. krajem prošle godine zatražila je povećanje cijena svojih usluga što je Općinsko vijeće jednoglasno odbilo. Nakon toga je raspisan natječaj za novog koncesionara, a do kraja roka za podnošenje ponuda stigla je samo jedna ponuda – Eko-flor plus d.o.o. iz Oroslavja.

Pregledom i ocjenom ponude, o čemu je sastavljen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, utvrđeno je da je pristigla ponuda ponuditelja EKO-FLOR PLUS d.o.o. Mokrice 180/c, Oroslavje valjana. Budući da je ponuditelj EKO-FLOR PLUS d.o.o. Mokrice 180/c, Oroslavje jedini ponuditelj i da ispunjava sve uvjete određene dokumentacijom za nadmetanje, njegova ponuda je ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija, a vijećnici su ju i prihvatili.

Osim komunalnim otpadom, vijećnici su se bavili i sufinanciranjem boravka djece u vrtićima tijekom svibnja ove godine. Odlučeno je da se boravak djece s prebivalištem na području Općine Jakovlje, a koji borave u Dječjem vrtiću „Bambi“, sufinancira od strane Općine Jakovlje sukladno utvrđenim kriterijima u Odluci o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima u 2020. godini, razmjerno broju danu provedenih u dječjem vrtiću u mjesecu svibnju, dok bi roditelji/skrbnici djece sufinancirali boravak djece u mjesečnom udjelu financiranja ekonomske cijene vrtića, a razmjerno broju dana provedenih u dječjem vrtiću u mjesecu svibnju.

Roditelji/skrbnici djece koja neće boraviti u Dječjem vrtiću „Bambi“ u mjesecu svibnju bili bi oslobođeni mjesečnog udjela financiranja ekonomske cijene vrtića u cijelosti.