Općina Luka uvela dvije zone za obračun komunalne naknade

Općina Luka od sada ima dvije zone na osnovu kojih se obračunava komunalna naknada, a do sada je to bilo na osnovu jedne zajedničke zone. Komunalna naknada koristi se za održavanje komunalne infrastrukture, a obračunava se po metru kvadratnom nekretnine, a plaćat će se svaka dva mjeseca. Novost je i kod obračuna komunalnog doprinosa koji se isto koristi za održavanje, ali i građenje, komunalne infrastrukture. Doprinos se plaća jednokratno prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.

Ova sjednica, koja je bila više tehnička nego radna, prihvaćen je i prijedlog daljnjeg financiranja političkih stranaka koje su zastupljene u Općinskom vijeću Općine Luka. Sredstva su ostala jednaka kao i proteklih godina, a iznose 1 000 kuna godišnje po jednom vijećniku, a oni koji imaju člana vijeća podzastupljenog spola imaju pravo i na 10 posto uvećanja. Sukladno tome HSS će dobiti 7 300, HDZ 3 100, a SDP 1 000 kuna.

Na aktualnom satom raspravljalo se o daljnjim naporima za pokretanje aktivnosti na izgradnji nove osnovne škole u Luki.