Općina Luka preuzela plaćanje naknade za poštanske usluge u poštanskom uredu Luka

Općina Luka sklopila je Ugovor o poslovnoj suradnji s Hrvatskom poštom, temeljem kojeg je preuzela obvezu plaćanja naknade za poštanske usluge za uplatnice za komunalnu i vodnu naknadu te grobnu naknadu od 1. siječnja 2020. godine.

Temeljem navedenog, građani koji će plaćati račune za komunalnu i vodnu naknadu te grobnu naknadu u poštanskom uredu u Luki, neće više plaćati naknadu za poštanske usluge od 4,90 kuna.