Dobre vijesti za sve studente

Općina Križ u cijelosti financira prijevoz studenata!

Općina Križ financirat će troškove javnog prijevoza u željezničkom prometu i javnog linijskog prijevoza u cestovnom prijevozu redovitim studentima koji imaju prebivalište na području općine u cjelokupnom iznosu cijene mjesečne ili polumjesečne studentske karte
obavijest-gpp

Općina Križ u cijelosti će financirati jedinstvenu mjesečnu cijenu karte željezničkog prijevoza sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske, donesenom 27. rujna, o nastavku provođenja pilot-projekta povoljnijega javnog željezničkog prijevoza studenata, a koji se provodi u suradnji s Hrvatskom željeznicom. Također, u cijelosti će se financirati i mjesečne karte prijevoza autobusom, sukladno ugovoru s trgovačkim društvom Čazmatrans prometom d.o.o. Čazma i to na relaciji od mjesta prebivališta do mjesta studiranja.

Financiranje prijevoza ostvaruje se za razdoblje od 1. listopada do 30. rujna 2024. godine, odnosno za akademsku godinu 2023./2024. Ako student ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Općina Križ financirat će trošak prijevoza jeftinijim prijevoznim sredstvom.

Za ostvarivanje prava na financiranje prijevoza u akademskoj godini 2023./2024. student podnosi Zahtjev Općini Križ na propisanom obrascu. Obrazac Zahtjev za ostvarivanje prava financiranja prijevoza studenata može se preuzeti na internet stranici Općine ili u Općini Križ. Zahtjev s priloženom potvrdom o redovitom upisu u tekuću akademsku godinu može se predati i putem elektroničke pošte na adresu: info-opcina-kriz.hr ili osobno u Općini Križ, na adresi Trg Sv. Križa 5, Križ.

-Studentu će se po uredno dostavljenoj dokumentaciji i utvrđivanju prava na financiranje prijevoza, izdati Potvrda od strane općinskog načelnika, kojom će student kod kupnje mjesečne prijevozne karte dokazati da ima pravo na financiranje prijevoza u akademskoj godini 2023./2024.- naglašavaju iz Općine Križ.

Križ
Ostalo