Općina Križ ne sufinancira umjetno osjemenjivanje, no tu je niz drugih poticaja

Umjetno osjemenjivanje u 2020. godini ne sufinancira se zbog visokog postotka iskorištenja kumulativnog iznosa potpora male vrijednosti na nacionalnoj razini te Ministarstvo poljoprivrede ne odobrava nove programe temeljem Uredbe Komisije EU sukladno kojoj je Općina Križ do sada sufinancirala umjetno osjemenjivanje krava i krmača (te druge aktivnosti).

Naime, Ministarstvo poljoprivrede izdalo je davateljima potpora male vrijednosti obavijest o dodjelama potpora male vrijednosti sektoru poljoprivrede, u kojoj je navedeno da je za potpore male vrijednosti koje su se isplaćivale sukladno Uredbi Komisije EU utvrđen visoki postotak iskorištenja kumulativnog iznosa de minimis potpora na nacionalnoj razini te se novi programi neće odobravati.

U istoj obavijesti navedeno je da se program potpora može prilagoditi Uredbi Komisije EU, a sukladno kojoj je Općina Križ, u suradnji sa službama Ministarstva poljoprivrede i izradila novi program potpora poljoprivredi za 2020. godinu i druge aktivnosti koje će se sufinancirati.

OVDJE možete vidjeti za koje će mjere Općina Križ dodjeljivati potpore temeljem Programa potpora poljoprivredi za 2020. godinu, na koji je pozitivno mišljenje dalo Ministarstvo poljoprivrede.