Obrisi okretišta za autobuse kod OŠ Eugena Kumičića vidljivi su

Sredinom prošlog mjeseca započeli su radovi kod Osnovne škole Eugena Kumičića gdje se uređuje pristupna prometnica te okretište za autobuse. Spomenutim se radovima pristupilo radi sigurnosti učenika, zbog čega je “žrtvovano” odbojkaško igralište koje je preseljeno u Cvjetno naselje.

Vremenske prilike itekako su naklonjene djelatnicima VG Komunalca koji izvode radove, tako da su obrisi budućeg parkirališta te okretišta vidljiv. Budući da nema odstupanja od dinamike radova, sve bi trebalo biti završeno do početka nove školske godine.