NOVE TURISTIČKE PRISTOJBE – od 7 do 12 kuna za objekte, odnosno od 5 do 8 kuna za kampove

Nakon ljetne stanke, u Velikoj Gorici održana je 13. sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije. Sjednica je obuhvatila jednu točku dnevnog reda – naime, Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za 2020. godinu, a koju je obrazložio pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Damir Fašaić.

Kako je objasnio Fašaić, Odluka proizlazi iz novog Zakona o turističkoj pristojbi u kojemu je navedeno da visinu iste propisuju jedinice regionalne samouprave, odnosno Županijska skupština. Temeljem Zakona donijet je i Pravilnik o najvišem i najnižem iznosu turističke pristojbe, koji je stupio na snagu u srpnju 2019. godine.

– S obzirom na to da je Pravilnik stupio na snagu tako kasno, tijekom kolovoza pokrenuli smo dijalog s turističkim zajednicama na temu visine pristojbe u gradovima i općinama Zagrebačke županije. Temeljem razmjene mišljenja i sugestija svih turističkih zajednica, dogovoreno je da svaka od njih da prijedlog za područje za koje je nadležna. Nakon što smo prikupili prijedloge, izradili smo Odluku te je nastavno ponovno poslali turističkim zajednica. Od svih smo dobili pozitivno mišljenje na Odluku i legitimitet da prijedlog stavimo na izglasavanje.

Prema ovom Prijedlogu, pristojbe se kreću od 7 do 12 kuna po osobi i noćenju za boravak u smještajnim objektima, ovisno o pojedinoj jedinici lokalne samouprave, odnosno od 5 do 8 kuna u kampovima. S druge strane, visina godišnjeg paušala za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu po krevetu iznosi 350 kuna i po 200 kuna na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, dok on u slučaju osoba koje smještaj pružaju u kampu iznosi 500 kuna za svaku smještajnu jedinicu te po 250 kuna na OPG-u. Također, pristojbu koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu za sebe i članove uže obitelji iznosi po 60 kuna za prvog i drugog člana te 25 kuna za svakog sljedećeg.

Valja istaknuti, kako postoje dva obračunska razdoblja turističkih pristojbi – za vrijeme i izvan sezone, a budući da je ovdje naglasak na regionalnom turizmu, pojedine turističke zajednice odlučile su imati jedinstvenu tarifu kroz cijelu godinu. One su ujedno prihod Hrvatske, županijske i lokalne turističke zajednice, od kojeg najveći dio iznosa, dakle 65 posto, ide potonjoj.

Naposljetku, Prijedlog su podržali svi okupljeni zastupnici te je Odluka donijeta jednoglasno.