Naslov najljepše okućnice u Općini Orle pripao Marici Mađerić

Poznati su rezultati izbora na najljepšu okućnicu, balkon te kreativni kutak na području Općine Orle za 2019. godinu.

Naime, najljepšim okućnicama proglašene su one Marice Mađerić, Stane Filipović i Marine Pandurević, dok je titula najljepšeg balkona pripala Mariji Hrenčević. Naposljetku, za najljepši kreativni kutak na području Općine zaslužne su Danijela Vrban i Nevenka Šostar.