Na snagu stupaju izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Cilj izmjena je omogućiti svakom djetetu pravo na upis u dječji vrtić, povećati obuhvat djece u predškolskom odgoju te poboljšanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada
vrtić

Hrvatski sabor većinom je glasova prihvatio izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kojima je cilj omogućiti svakom djetetu pravo na upis u dječji vrtić, povećati obuhvat djece u predškolskom odgoju te poboljšanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada. Za Zakon je glasalo 76 zastupnika, 44 ih je bilo protiv te niti jedan suzdržan.

Izmjenama se propisuju kriteriji za ostvarivanje prednosti pri upisu u dječji vrtić kojima je osnivač lokalna jedinica ili država. Prednost pri upisu imat će djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života, a nakon toga djeca roditelja invalida Domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca oba zaposlena roditelja, djeca s teškoćama u razvoju, djeca samohranih roditelja. Potom djeca jednoroditeljskih obitelji, djeca osoba s invaliditetom, djeca u udomiteljskim obiteljima, djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja primatelja zajamčene minimalne naknade.

Zakonskim izmjenama također se daje mogućnost zapošljavanja učitelja na mjesta odgojitelja u dječjim vrtićima te zbog lakšeg postupka osigurava mogućnost elektroničkog upisa djece u dječji vrtić.

Sabor je izmijenio i Zakon o poljoprivrednom zemljištu pri čemu je prihvatio amandmane svog Odbora za poljoprivredu. Među njima je i amandman, kojim je s ciljem poticanja domaće proizvodnje u sektoru tovnog stočarstva osigurana prednost pri korištenju državne zemlje korisnicima čijih je barem 30 posto stoke iz domaćeg uzgoja. Prihvaćen je i amandman kojim se dodatna prednost daje nositeljima OPG-a ili vlasnicima poljoprivrednih obrta s područja općine, odnosno grada, koja raspisuje natječaj u odnosu na susjedne općine.

Sabor je prihvatio i izmjene Zakona o javnom bilježništvu koje se donose radi potrebe uvođenja javnobilježničkih isprava u elektroničkom obliku i osigurava ravnomjerna dostupnost javnobilježničke službe. Donio je i zakone o Hrvatskoj zakladi za znanost te izmjene i dopune Zakona o zaštiti zraka.

Nekoliko zakonskih prijedloga poslano je u drugo saborsko čitanje te je prihvaćeno nekoliko izvješća među kojima je izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za 2019. i 2020. Potvrđeno je i stavljanje u mirovanje zastupničkih mandata bivših ministara Josipa Aladrovića i Tomislava Ćorića.

Hrvatska
Politika