Na području Jakovlja saniraju se nerazvrstane ceste

Jedna od njih je I. Sljemenski odvojak u Kraljevom vrhu

Na području općine Jakovlje nastavlja se s ulaganjem u izgradnju i obnovu komunalne infrastrukture i prometnica. Na red su došle nerazvrstane općinske prometnice, a jedna od njih je I. Sljemenski odvojak u Kraljevom vrhu.

– Kako su za ovu prometnicu riješeni imovinsko pravni odnosi, te ishođen akt o građenju, pristupilo se realizaciji Projekta s ciljem poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo, povećanja komunalnog standarda lokalnog stanovništva, odnosno kako bi se mještanima osiguralo bolje uvjete za život te poticala daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje, rekla je načelnica Općine Jakovlje Sanja Borovec.

Projekt se provodi uz financijski doprinos Zagrebačke županije, Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu i vlastitih proračunskih sredstava Općine Jakovlje.