MOST zaziva referendum o uvođenju eura

Ustrajali su da nije dobro uvoditi euro u sadašnjem trenutku te da o tome treba odlučiti narod
euro

MOST je u Hrvatskom saboru ustrajao da nije dobro uvoditi euro u sadašnjem trenutku te zatražio da narod na referendumu odluči treba li Hrvatska uvesti euro.

U trenutku kad imamo inflaciju, rast cijena energenata, hrane, kad nam je ugrožena financijska stabilnost, uvoditi euro je suludo, izjavio je Miro Bulj (MOST) u saborskom izjašnjavanju o amandmanima podnijetim na prijedlog Zakona o uvođenju eura kao službene valute.

Euro bi službenom valutom u Hrvatskoj trebao postati od 1. siječnja iduće godine, a prije nego u potpunosti zamijeni kunu, od 5. rujna cijene bi se iskazivale dualno, u kunama i eurima.

Raukar: Gdje su nestale crne liste, zamjena kune bez naknade

Gotov novac kune za eure moći će se mijenjati u bankama, Fini i pošti 12 mjeseci od uvođenja eura, a klub ZLB traži da banke cijelu godinu od uvođenja eura mijenjaju gotove kune za eure bez naknade, neovisno o iznosu, no njihov amandman vladin predstavnik Stjepan Čuraj je odbio.

– Zamjena kuna za eure bez naknade, ali najviše 100 novčanica i 100 kovanica po jednoj transakciji, uvedena je po uzoru na druge države članice, s ciljem brze zamjene valute, tumači Čuraj.

Urša Raukar (ZLB) odgovara mu kako ne vidi ni jedan razlog da banke, koje u Hrvatskoj imaju izrazito velike zarade, ne rade konverziju 12 mjeseci bez naplate.

– Time se štiti građane, zašto bi banke zarađivale na zamjenama?, pitala je.

Zanima ju i gdje su iz Zakona nestale “crne liste” na kojima bi stajala imena tvrtki koje bi pokušale zlorabiti uvođenje eura da bi povećale cijene na štetu potrošača. U Sloveniji su pomogle da se ne dogodi prevelik rast cijena, kazala je zastupnica. Smatra i da su preniske kazne za pravne osobe koje se ogriješe o zakon i predlaže da se vežu uz postotak prihoda u prošloj godini.

Čuraj taj amandman odbija jer bi njegovim prihvaćanjem imali “nepopularnu situaciju” da zbog krive konverzije ili krivo preračunate cijene pravna osoba plati kaznu do dva posto prihoda.

– Ako se radi o manjoj trgovini, prihodi nisu relevantan pokazatelj, to bi bilo dosta negativno percipirano kao neki vid represije, objasnio je.

Majdak: Zakon ne ide u treće čitanje

Vladin predstavnik odbio je zaključak Kluba Socijaldemokrata da se izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu upute u treće čitanje.

Kod utvrđivanja kriterija za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prednost se daje OPG-ovima, dosadašnjim posjednicima, mladim i domicilnim poljoprivrednicima kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, naglasio je Tugomir Majdak.

Hrvatska
Politika