MOJ PRIJATELJ POLICAJAC: Akcija PP Zaprešić u DV Bambi

Djeca predškolskog uzrasta naučila su kako da se pravilno i sigurno kreću prometnicama, ukazano im je na opasnosti koje im prijete na cesti, a sve s ciljem da se što bolje pripreme za sigurno sudjelovanje u prometu kad samostalno krenu u školu

Policijska službenica za prevenciju Dubravka Petrović iz Zaprešićke policijske postaje, održala je preventivno edukativno predavanje “Moj prijatelj policajac” u Dječjem vrtiću “Bambi” u Trsteniku.

Djeca predškolskog uzrasta naučila su kako da se pravilno i sigurno kreću prometnicama, ukazano im je na opasnosti koje im prijete na cesti, a sve s ciljem da se što bolje pripreme za sigurno sudjelovanje u prometu kad samostalno krenu u školu.

Podršku ovoj preventivnoj aktivnosti pružilo je Vijeće za prevenciju Općine Marija Gorica, a djeca su upoznata i s radom policije te su im podijeljene slikovnice “Moj prijatelj policajac”.