Mile Marinčić: Budućnost Visoke škole Ivanić-Grad razvija se na pravi način

Prije gotovo dvije godine, Grad Ivanić-Grad osnovao je Visoku školu. Institucija se, prije svega zbog blizine Specijalne bolnice Naftalan, orijentirala prema području biomedicine te svojim studentima ponudila stručni studij fizioterapije. Jesenas je s ponosom upisala i drugu generaciju studenata.

– Kada govorimo o prvom semestru prve i druge godine, opet je sve proteklo u najboljem redu. Satnica je uredno odrađena i zadovoljni smo realizacijom nastave. Također, naši studenti postižu iznimno dobar uspjeh. Usudio bih se reći da je čak i bolji uspjeh novih studenata negoli njihovih prethodnika, jer je u drugoj generaciji došlo do broja učenika koji su kvalitetnije završili srednjoškolsko obrazovanje i kvalitetnije polagali državnu maturu.

S obzirom na osnivača, škola je poluprivatnog karaktera te se sama financira. Osigurani su kapaciteti za 40 studenata koji sami plaćaju studij, ali je upravo zbog toga naglasak stavljen na njih.

–  Radimo na tome da osigurano određene iskorake u okviru onoga što je stručno i znanstveno usavršavanje, nabavljajući određene aparate koji će biti jedinstveni za ovaj studijski program i koje možda druge institucije nemaju. Sve to s ciljem da naši studenti dobiju što je moguće bolju edukaciju te da profesori mogu na njima ostvarivati što je moguće bolje iskorake u znanosti, ali i u samoj struci.

Cilj je stvaranje vlastitog kadra

Kada smo kod predavača, Visoka škola ima brojne vanjske suradnike, ali bez obzira na tu činjenicu, nastava, istaknuo je Marinčić, teče bez značajnih poteškoća. Vodstvo nastoji privući samo profilirane predavače, a u budućnosti namjeravaju stvoriti vlastiti kadar koji bi bio baziran na Ivanić-Gradu i okolici te najdalje do Zagreba.

– Definirat ćemo predavače koji će po svom znanju biti ono što student od nas traži. To znači će naš kadar morati redovito pisati, objavljivati te se usavršavati da bi uopće mogao zadržati status na Visokoj školi. Tražit ćemo od svih svojih profesora da se usavršavaju i napreduju u struci, koliko god nas to koštalo, jer je to jedini put da se stvara kvaliteta. Osobno smatram da već u samom začetku Visoka škola Ivanić-Grad nudi jako dobre preduvjete za obrazovanje u okviru studijskog programa fizioterapije i vjerujem da će u budućnosti moći ponuditi još bolje, objašnjava Marinčić.

– Naravno da je uvijek nova institucija nekome konkurencija. Možda nas netko doživljava kao konkurenciju, ali mislim da mi to nikome nismo i smatram da pojava jedne ovakve institucije u Ivanić-Gradu, uz Specijalnu bolnicu koja je deklarirana kao bolnica za rehabilitaciju i oporavke, definitivno ima svoje mjesto i daje jednu notu više te može doprinositi struci. Onaj koji će nas gledati kao konkurenciju, uvijek će nas gledati tako, bez obzira na to što mi radili. 

Pokrenut postupak osamostaljenja

Valja napomenuti kako je Visoka škola pokrenula i postupak osamostaljenja za što je dobila pozitivno mišljenje učilišnog mentora s Veleučilišta u Vukovaru. U međuvremenu je, Ministarstvu znanosti i obrazovanja predan elaborat od gotovo 900 stranica, koji ujedno opravdava postojanje Visoke škole.

– Praktički samo čekamo kada će Agencija za znanost i visoko obrazovanje najaviti dolazak povjerenstva u Ivanić-Grad. Nakon što oni odrade svoj posao, trebaju nam dati svoje izvješće. Ako je ono pozitivno, povjerenstvo daje preporuku ministrici da se izda prva inicijalna akreditacija Visokoj školi Ivanić-Grad, a to znači da postaje samostalna institucija koja može donositi pravovaljane dokumente s pečatima važećim u okviru Republike Hrvatske i Europske unije.

U pripremi konferencija

Visoka škola Ivanić-Grad ugostit će 18. i 19. lipnja konferenciju na kojoj se očekuje 30 do 40 stručnih i znanstvenih radova te minimalno toliko sudionika.

– Definitivno neće sve biti bazirano na stručnom i znanstvenom radu, pokušat ćemo sudionike upoznati i s kulturom Grada Ivanić-Grada, sa Specijalnom bolnicom Naftalan jer će se jedan dio konferencije odrađivati ondje, a organizirat ćemo i posjete nekim od znamenitosti ovdje u Ivaniću. Osim toga, imat ćemo radionicu koja bi mogla biti izuzetno zanimljiva za budućnost. Nju ćemo odraditi s Poliklinikom Glavić, a radi se o robotici u fizioterapiji.

Cilj ovakvih događanja, otkriva nam dekan, je da profesori i predavači mogu predstaviti ono na čemu rade kroz stručni i zdravstveni rad, ali i da se pruži svoj obol etabliranju same struke.

– Fizioterapija je u ovom trenutku još uvijek podcijenjena, pa čak i stavljena na margine gdje joj se ne dopušta da se etablira na onaj pravi način na koji bi to trebalo. Ona je definitivno grana u biomedicini koja ima svoju budućnost i bit će sve potrebnija, a to će uostalom pokazati i vrijeme. Mislim da se fizioterapija u Hrvatskoj treba samo dovesti na razinu onoga što je u Europskoj uniji, a ovo je jedan od načina na koji se njoj daje pravo mjesto koje joj pripada u okviru biomedicine i zdravstva.

Uz spomenutu konferenciju, Visoka škola sudjelovala je i na simpoziju Specijalne bolnice Naftalan prošle godine, gdje je bilo riječi o fizioterapiji i fizijatriji. Također surađuje s Udrugom Narodnog zdravlja Andrija Štampar iz Pleternice koju aktivno podupire te je potpisala brojne sporazume s mnoštvom drugih institucija.

– Mislim da se u tom smjeru uistinu razvijamo na pravi način jer prilikom prve akreditacije od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje, jedan od važnih segmenata bit će s koliko drugih institucija surađujemo i koje iskorake poduzimamo u smjeru stručnog i znanstvenog rada. Ovo su definitivno temelji kojima možemo pokazati što radi Visoka škola, zaključio je Marinčić.