Marija Gorica s 250 kuna sufinancira prijevoz srednjoškolaca i studenata

Općina Marija Gorica u nadolazećoj školskoj i akademskoj godini subvencionirat će učenicima srednjih škola i redovitim studentima do navršene 26. godine života, mjesečnu pokaznu kartu jednog od prijevoznika kojeg odaberu u iznosu od najviše 250 kuna mjesečno.

Učenici i studenti subvenciju mogu koristi od 1. rujna do 30. lipnja sljedeće godine.

Kako bi se mogla ostvariti subvencija trebaju biti podmirene sve obveze domaćinstva prema Općini, učenici i studenti trebaju imati prebivalište na području Marije Gorice te status redovnog učenika, odnosno studenta. Zahtjevu za subvenciju potrebno je priložiti presliku važeće osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu, potvrdu o redovnom školovanju, odnosno studiranju te OIB.