Kreću radovi na uređenju Goričkog trga

U prostorijama Općine Marija Gorica načelnica Marica Jančić potpisala je Ugovor o izvođenju radova za projekt Rekonstrukcija i uređenje Goričkog trga s Obrtom Mihaliček

U prostorijama Općine Marija Gorica načelnica Marica Jančić potpisala je Ugovor o izvođenju radova za projekt Rekonstrukcija i uređenje Goričkog trga s Obrtom Mihaliček.

Projekt se financira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, temeljem natječaja za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi gotovo 5 milijuna kuna, a prema sklopljenom Ugovoru s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o financiranju, intenzitet potpore je 90 posto ukupno prihvatljivih troškova utvrđenih na temelju Plana nabave (od tog iznosa 85 posto su sredstva proračuna EU, a 15 posto sredstva proračuna RH), dok je preostali iznos osiguran u proračunu Općine Marija Gorica.

A kako bi trebao izgledati novi trg pogledajte ovdje.