Krašić: Usvojen proračun za 2018. “težak” više od 10,5 milijuna kuna

Na 6. sjednici općinskoga vijeća Općine Krašić održanoj 27. prosinca usvojen je proračun za 2018. godinu s pripadajućim programima u iznosu od 10,750,000,00 te projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu.

Najvažnije i najveće stavke vezane su uz izgradnju nove LED rasvjete, vodoopskrbu, magistralni cjevovod i uređenje nerazvrstanih cesta, te sređivanje imovinsko-pravnih poslova za nerazvrstane ceste, mjesna groblja i općenito općinsku imovinu. Također, proračunom se predviđa isplata božićnica te nabavka udžbenika za osnovnoškolce, kao i nastavak sufinanciranja prehrane učenika u osnovnoj školi, prijevoz srednjoškolaca i redovnih studenata. Uz to, nastavlja se i sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću i nabavka opreme za novorođenčad.