Konferencija za medije i javnost vezana uz projekt “ Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Dubrava

Održana je konferencija za medije i javnost vezana uz projekt “ Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Dubrava”

Na konferenciji su izlaganje imali:

Načelnik Općine Dubrava Tomislav Okroša, Te Zvonimir Carek
Zdenko Komorčec iz tvrtke Eko Flor
Dražen Dragija Viši Referent za zaštitu okoliša i graditeljstvo

Zvonimir Carek iznio je pregled promotivnih aktivnosti koje je 01 Portal izvršilo kako bi se zainteresirana javnost što bolje upoznala sa projektom izgradnje reciklažnog dvorišta.

Promotivne aktivnosti sadržavale su sljedeće:

Konferencije i javne tribine
Letci za kućanstva
Plakati i brošure
Radio spotovi
Portali i društvene mreže

Dražen Dragija kao koordinator projektnih aktivnosti istaknuo je kako je cijeli projekt izgradnje reciklažnog dvorišta sufinanciran sredstvima iz EU Kohezijskog fonda, operativnog programa konkurentnosti i kohezije a sve u cilju smanjenja količine otpada na odlagalištima odnosno njihovog propisnog recikliranja i zbrinjavanja.

Vrijednost projekta iznosila je 3,1 milijuna . Građevinski radovi iznosili su 2,9 milijuna milijuna kuna dok je preostali dio utrošen na opremanje i opće troškove projekta.

Reciklažno dvorište opremljeno je s preko 20 spremnika odnosno kontejnera za sve vrste iskoristivog otpada uz najsuvremeniju kolnu vagu kao i upravljački kontejner. Sva oprema prilagođena je osobama sa invaliditetom te je omogućen pristup vatrogasnim vozilima.

Dragija je zaključno izjavio kako Općina Dubrava  želi s novim reciklažnim dvorištem  djelovati u skladu s načelima kružnog gospodarstva i održivog gospodarenja otpadom te svim mještanima Dubrave omogućiti što kvalitetnije i efektnije zbrinjavanje i razvrstavanje mješovitog komunalnog otpada.

Zdenko Komorčec predstavnik tvrtke EKO Flor d.o.o.  ujedno i upravitelj reciklažnog dvorišta najprije je istaknuo kako će početak rada samog dvorišta biti usuglašen sa općinom Dubrava.

Istaknuto je kako je ovo veliki korak za općinu Dubrava  i sve ostale jedinice lokalne samouprave koje će ovo dvorište imati na raspolaganju i koje će primati sve vrste komunalnog otpada. Isto tako, ovakva reciklažna dvorišta su i zakonska obveza sviju.

Tomislav Okroša , načelnik općine Dubrava  na početku svoga izlaganja ukazao je i apostrofirao na sami problem otpada, odnosno njegovog neadekvatnog zbrinjavanja te nužnu potrebu za povećanjem svijesti o važnosti očuvanja prirode.

Zakonska obveza, položaj dvorišta i kvalitetna izgradnja poligon su za nadu kako će se u novo reciklažno dvorište zaposliti lokalno stanovništvo, odnosno mještani Dubrava.

Načelnik je pri kraju izlaganja zavalio svim sudionicima projekta, ponajprije djelatnicima EU strukturnih fondova, izvođačima na projektu i Draženu Dragiji kao koordinatoru istog.

Dubrava
Hrvatska
Općina
Zagrebačka županija