Još jednom odgođeni izbori za Vijeće mjesnih odbora Općine Brdovec

Općinsko vijeće Općine Brdovec održalo je telefonsku sjednicu Općinskog vijeća Općine Brdovec na kojoj je donesena odluka o još jednoj odgodi izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Brdovec

Općinsko vijeće Općine Brdovec održalo je telefonsku sjednicu Općinskog vijeća Općine Brdovec na kojoj je donesena odluka o još jednoj odgodi izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Brdovec.

Izbori su bili raspisani za kraj ožujka, no poštujući preporuke Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, Stožer civilne zaštite Općine Brdovec donio je preporuku do daljnjega odgoditi sve skupove i organizirana okupljanja na kojima sudjeluje više od 10 ljudi. Budući da se očekivalo okupljanje većeg broja ljudi na 11 biračkih mjesta na kojima bi se provodili izbori, kao i na adresi općinske uprave gdje je smješteno Općinsko izborno povjerenstvo, postupilo se odgovorno u ovoj situaciji pandemije i izbori su odgođeni do daljnjeg.

Vijeće je donijelo i odluku o subvencioniranju kamata na kredite koje koriste poduzetnici. Zagrebačka županija i Hrvatska banka za obnovu i razvitak sklopili su Ugovor o poslovnoj suradnji kojim se uredilo odobravanje subvencioniranih kredita poduzetnicima koji ulažu na području zagrebačke županije, neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu poduzetnika. Općina Brdovec bi prema istom principu, a s ciljem poticanja razvoja poduzetništva na području općine, pristupila sličnoj suradnji i također potpisala Ugovor o poslovnoj suradnji. Tako poduzetnici s područja općine Brdovec mogli bi ostvariti kredite s nula posto kamata.

Na ovoj telefonskoj sjednici vijećnici su podržali i odluku o sanaciji mosta na potoku Selec koji se nalazi na granici Brdovca i Šibica. Taj most ne propušta dovoljnu količinu vode pa se često događa izlijevanje vode pri većim kišama. Investicija je vrijedna oko 450 tisuća kuna, a u jednakom iznosu će ju financirati Općina Brdovec i Grad Zaprešić.

Vijećnici su prihvatili još i Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Videk, te Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Brdovec.