Intenzivirani radovi na reciklažnom dvorištu u Brckovljanima

Radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta u Brckovljanima u punom su jeku i odvijaju se u skladu s planiranom dinamikom. Završetak radova očekuje se u kolovozu, a nakon ishođenja uporabne dozvole i upisa u Očevidnik reciklažnih dvorišta, isto će biti otvoreno za sve stanovnike općine.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području općine osigurat će se infrastruktura za sakupljanje odvojenih komponenti komunalnog otpada, što će povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Ukupna vrijednost projekta je nešto veća od 2 milijuna kuna, čega prihvatljivi troškovi iznose 1,9 milijuna kuna, pri čemu ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose nešto više od 1,6 milijuna kuna, što čini 85 posto prihvatljivih troškova. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Općine.